ติดต่อ

อีเมล

publichealthubonpao@gmail.com

ที่อยู่

ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

045-255844 ต่อ 2102

โทรสาร

โทรสาร 045-255844 ต่อ 2199

เว็บไซต์หลักอบจ.

https://www.ubon.go.th

Mockup Image